Naukowe modele 3D sylwetki człowieka wraz z narządami wewnętrzymi.

grudzień 20, 2014

Produkcja animacji medycznej sylwetki człowieka wraz z konkretnymi układami wewnętrznymi dla firmy farmaceutycznej.
Animacje pokazują najczęstsze choroby dotykające konkretne układy wewnętrzne człowieka, do leczenia których firma produkuje leki.
.