Pawlacz automatyczny – animacja 3D instruktażowa

Animacja 3D

Animacja 3D instruktażowa dla producenta i pomysłodawcy pawlacza automatycznego. Animacja przedstawia w łatwy sposób zasady zamontowania urządzenia na ścianie lub suficie oraz zasady jego działania. Na dostarczonym modelu czasochłonnym elementem było wykonanie animacji automatycznego składania i rozkładania się urządzenia.