platforma wiertnicza

Design

Klient poprosił nas o zwizualizowanie elementów platformy wiertniczej aby w pełni ukazać skomplikowany system na jaki składa się odwiert oraz istota pozyskiwania surowców ziemskich.
Prace nad projelktem wymagały zapoznania się z elementami technicznymi, następnie wymodelowaniu oraz wyrenderowaniu wizualizacji.