Animacja 3D Almusso

October 30, 2018

Przy współpracy z http://bogaczewicz.pl/ stworzono modele 3D, animacje oraz rendering spotu reklamowego dla klienta Almusso.

Dziękujemy http://bogaczewicz.pl/ za zaufanie i powierzenie nam prac nad projektem.